金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 2 (Form 2 - Haitian Creole)

   DEKLARASYON SOU SèMAN POU VERIFIKASYON

   ETA NEW YORK:

   ?
   ?

   :ss.

   KONTE _______:

   ?

   _________________ ki fè sèman kòmsadwa, depoze epi di li se _____________________ nan pwosedi sa a; li te li dokiman siplemantè a ____________________ epi li konnen tout sa ki ladan; menm bagay la vrè dapre sa moun ki fè depozisyon an konnen sof nan zafè ki endike yo ki sipoze dapre enfòmasyon ak sa yo kwè, ak nan zafè li kwè ki vrè yo.

   ______________________________?
   ?????? (Siyati)

   ?
   ______________________________
   (Nan ka yon sosyete, LLC, LLP, oswa lòt enstitisyon komèsyal, mete tit fonksyonè a oswa reprezantan otorize ki siyen deklarasyon sou sèman pou verifikasyon an.)

   Siyen epi fè sou sèman

   devan mwen nan dat ____ yèm jou

   _________________ 20 ____

   ______________________________
   (Siyati notè piblik)

   金沙娱城app官方下载