金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 3 (Form 3 - Haitian Creole)

   DEKLARASYON SOU SèMAN POU LIVREZON PèSONèL

   ETA NEW YORK:

   ?
   ?

   :ss.

   KONTE _______:

   ?

   __________________ ki fè sèman kòmsadwa, depoze epi di li gen plis pase laj dizuitan epi li pa yon moun ki konsène nan pwosedi sa a; nan dat _____________yèm jou mwa ________ 20___, nan Nimewo ______ Ri, nan vilaj ______________, konte _____________, Eta New York, li te remèt _____________ ki anekse nan dat ______________________ lè li te fè livrezon epi kite li ba ______________________ nan lè ak kote ki endike a yon vrè kopi ladan.

   Moun ki fè depozisyon an di li te konnen moun li te remèt papye yo ki se __________________ ki endike a epi ki se _______________ nan distri ki endike a epi ki gen otorizasyon kòmsadwa pou aksepte livrezon an.

   _________________________
   ??????????? Siyati

   Siyen epi fè sou sèman

   devan mwen nan dat ____ yèm jou

   _________________ 20 ____

   ______________________________
   (Siyati notè piblik)

   NòT: Kote li apwopriye, mete sa ki anba la a anwo?liy siyati a:

   Efò te fèt san siksè pou Remèt Papye yo ba Moun ki Reponn nan

   Dat?????????????????? ?????????????????????? Kote a

   金沙娱城app官方下载