金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 5 (Form 5 - Haitian Creole)

   DEKLARASYON SOU SèMEN POU LIVREZON PAPYE YO PA LAPòS

   ETA NEW YORK:

   ?
   ?

   :ss.

   KONTE _______:

   ?

   __________________ ki fè sèman kòmsadwa, depoze epi di li gen plis pase laj dizuitan epi li pa yon moun ki konsène nan pwosedi sa a; nan dat _____________ yèm jou mwa ________ 20___, moun ki fè depozisyon an te remèt papye yo nan ____________ pou ___________ nan aksyon sa a, nan _______________, adrès? ______________ chwazi pou rezon sa a lè li te depoze yon vrè kopi menm papye yo pa lapòs, ki nan yon anvlòp tenbre epi ki adrese kòrèkteman, nan __________ yon biwo lapòs ___________depo ofisyèl anba sèl responsablite ak siveyans Depatman Biwo Lapòs Etazini.

   _________________________
   Siyati????

   Siyen epi fè sou sèman

   devan mwen nan dat ____ yèm jou

   _________________ 20 ____

   ______________________________
   (Siyati notè piblik)

   金沙娱城app官方下载