金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 7 (Form 7 - Haitian Creole)

   FòM POU DEKLARASYON LIVREZON PAPYE YO NAN SèVIS LIVREZON EKSPRèS PRIVE

   ETA NEW YORK:

   ?
   ?

   :ss.

   KONTE _______:

   ?

   _____________________ , ki fè sèman kòmsadwa, depoze epi di li gen plis pase laj dizuitan epi li pa yon moun ki konsène nan pwosedi sa a;? nan dat ___ yèm jou mwa ______________, 20__, moun ki fè depozisyon an te remèt papye yo nan ____________ pou ____________ nan aksyon sa a, nan _______________ , adrès __________ chwazi pou rezon sa a, lè li:

   (1)? te fè livrezon yon vrè kopi menm papye yo, ki nan yon anvlòp ki adrese kòrèkteman, ba yon anplwaye/ajan _______________ (non sèvis livrezon eksprès prive), pou livrezon ba moun konsène ki endike nan adrès ki endike a; oswa

   (2)? te fè depo yon vrè kopi menm papye yo, ki nan yon anvlòp ki adrese kòrèkteman, nan yon depo _______________ (non sèvis livrezon eksprès prive) pou livrezon ba moun konsène ki endike nan adrès ki endike a.

   _________________________
   Siyati??????

   Siyen epi fè sou sèman

   devan mwen nan dat ____ yèm jou

   _________________ 20 ____

   ______________________________
   (Siyati notè piblik la)

   金沙娱城app官方下载